Tạo bởi Sử Hộ Vương · 5 người đóng góp · 5 người theo dõi

750.000đ đã đóng góp

2%

  • Mục tiêu

    50.000.000đ

  • Hạn chót

    30/11/2019

  • Giao hàng

    09/2019

Gây quỹ cộng đồng thành công chỉ khi mức đóng góp tối thiểu đạt mục tiêu 50.000.000đ trở lên ngay sau ngày 30/11/2019. Tìm hiểu thêm

150.000đ

Combo Trăng Tròn

3 gói tăng cường Ánh Trăng
1 gói sleeves

Quà tặng: 1 postcard Lễ Hội Ánh Trăng

Giao hàng: 09/2019 · 5 người đóng góp

180.000đ

Combo Trăng Non

Phiên bản giới hạn · Chỉ có 3 phần quà

1 bộ Khởi điểm SHV phiên bản SS1+
1 gói tăng cường Ánh Trăng
1 gói sleeves

Quà tặng: 1 huy hiệu Hộ thần phiên bản Ánh Trăng ngẫu nhiên

Giao hàng: 09/2019