Tạo bởi S-RIVER · 2 người đóng góp · 26 người theo dõi

1.000.000đ đã đóng góp

0%

  • Mục tiêu

    300.000.000đ

  • Hạn chót

    29/02/2020

  • Giao hàng

    10/2019

Gây quỹ cộng đồng thành công chỉ khi mức đóng góp tối thiểu đạt mục tiêu 300.000.000đ trở lên ngay sau ngày 29/02/2020. Tìm hiểu thêm

500.000đ

Sách Hoạ Sắc Việt

Sách Hoạ Sắc Việt

Giao hàng: 10/2019 · 2 người đóng góp