Tạo bởi MYMUSE’S CHOICE · 24 người đóng góp · 5 người theo dõi

220.000đ đã đóng góp

99%

  • Mục tiêu

    222.500đ

  • Hạn chót

    31/01/2020

  • Giao hàng

    12/2019

Gây quỹ cộng đồng thành công chỉ khi mức đóng góp tối thiểu đạt mục tiêu 222.500đ trở lên ngay sau ngày 31/01/2020. Tìm hiểu thêm

10.000đ

Test

test

Giao hàng: 12/2019 · 10 người đóng góp

40.000đ

Limited Edition

Phiên bản giới hạn · Chỉ có 10 phần quà

Hello

Hello

Giao hàng: 12/2019 · 3 người đóng góp

120.000đ

Test

Phiên bản giới hạn · Chỉ có 7 phần quà

Test


test
test

Giao hàng: 12/2019 · 7 người đóng góp

1.000.000đ

Rewards

Hi

Giao hàng: 12/2019 · 3 người đóng góp

1.000.000đ

We Can Change

We Can Change
We Can Change
We Can Change
We Can Change
We Can Change

Giao hàng: 12/2019

1.200.000đ

New New

Done

Giao hàng: 12/2019

1.300.000đ

New

Hi

Giao hàng: 12/2019 · 4 người đóng góp