Hoạ Sắc Việt

Họa Sắc Việt là một dự án của nhóm S-River. Sản phẩm đầu tiên của dự án là cuốn sách "Họa sắc Việt từ tranh Hàng Trống" dành cho ngành thiết kế, mỹ thuật và những người yêu mến văn hóa dân gian Việt Nam.

Tạo bởi S-RIVER · 2 người đóng góp · 26 người theo dõi

1.000.000đ đã đóng góp

0%

  • Mục tiêu

    300.000.000đ

  • Hạn chót

    29/02/2020

  • Giao hàng

    10/2019

Đóng góp