Project We Love

We Can Change

We Can Change là tiếng nói có mục đích TÁC ĐỘNG đến con người, văn hoá, xã hội, môi trường, đất nước để từ đó góp phần "VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN".

Tạo bởi MYMUSE’S CHOICE · 24 người đóng góp · 5 người theo dõi

220.000đ đã đóng góp

99%

  • Mục tiêu

    222.500đ

  • Hạn chót

    31/01/2020

  • Giao hàng

    12/2019

Đóng góp