150.000đ

Combo Trăng Tròn

3 gói tăng cường Ánh Trăng
1 gói sleeves

Quà tặng: 1 postcard Lễ Hội Ánh Trăng

Delivery: 09/2019

180.000đ

Combo Trăng Non

1 bộ Khởi điểm SHV phiên bản SS1+
1 gói tăng cường Ánh Trăng
1 gói sleeves

Quà tặng: 1 huy hiệu Hộ thần phiên bản Ánh Trăng ngẫu nhiên

Delivery: 09/2019