Explorians Chất Việt là một giải thưởng tôn vinh những dự án, tác giả và tác phẩm mang tinh thần khai phá trong sáng tạo với chất liệu là những nguyên liệu đến từ Việt Nam (Vietnamese Materials) trong mọi mặt đời sống, thông qua nhiều phương thức sáng tạo như thiết kế, kiến trúc, phim ngắn, hội họa, triển lãm…