Xin chào mọi người :) :) :) . Mình là Bách. Bách đang làm illustrator tại Tadang studio. Đây là trang Behance của Bách : https://www.behance.net/truongxuanbach