B.Y.E - thực hiện bởi TELOS/VTM Team
---------
Project lead : Lưu Trọng Nhân (Hopo)
Product design : Phung Ng Nhat Anh, Tuệ Tuệ
UI/UX Design : Đặng Trần Tuấn Trung
Content writing: Kiều Hải Yến, Ngân Huỳnh, Minh Thư
Illustration Artist: Sa San, Tăng Thái Trung (Bạch Ngạn)
Developing: Toan Bui, Trang Sĩ Hưng